Med izpolnjenimi kuponi bomo izžrebali nagrajenca, ki bo bo dobil dvodnevni paket v hotelu Mangart Bovec.

Kupone najdete v prospektu E.Leclerc Maribor.

Paket vsebuje:

2 x nočitev z zajtrkom za 2 osebi v dvoposteljni sobi superior

1 x brezplačen obisk savne za 2 osebi

2 x turistična taksa

Žrebanje bo 12.12.2016 ob 12.00

HOTEL MANGART BOVEC Soba Bovec

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
„E.leclerc Bovec”

1. člen
(splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „E.LECLERC BOVEC” (v nadaljevanju: nagradna igra)
(2) Organizator nagradne igre je Žniders´ d.o.o. (v nadaljevanju organizator).

(3) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani organizatorja www.zniders-turizem.com.

2. člen
(Trajanje nagradne igre)

Nagradna igra traja od 09.11. do 27.11.2016.
3. člen
(Pogoji sodelovanja)

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

(2) Uslužbenci organizatorja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z izven zakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, z organizatorjem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.
4. člen
(način sodelovanja v nagradni igri)

(1) Organizator v E.Leclercovem katalogu objavi kupon za sodelovanje v nagradni igri, s katerim se udeleženci prijavijo za sodelovanje v nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri iz kataloga izrežejo kupon, ga pravilno izpolnijo in oddajo v skupni boben v poslovalnici E.Leclerc Maribor. V žrebanju nagrade bodo upoštevani samo pravilno in v celoti izpolnjeni kuponi ( ime in priimek, naslov, davčna številka, elektronski naslov, podpis).

(2) Žrebanje bo dne 01.12.2016. ob 12.00. Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen po elektronski pošti in objavljen na naši spletni strani www.zniders-turizem.com.

(3) Za sodelovanje ni potreben nakup.
5. člen
(nagrada)

(1) Sodelujoči v nagradni igri imajo možnost biti izžrebani za dvodnevni paket za 2 osebi v Hotelu Mangart v Bovcu. Dvodnevni paket v Hotelu Mangart v Bovcu vključuje: 2 x nočitev z zajtrkom za dve osebi v superior sobi, 1 x prost vstop v savno za 2 osebi, 2 x turistično takso za 2 osebi)

(2) Nagrada ni prenosljiva. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije nagrajenec, obračuna pa mu jo organizator ob izplačilu nagrade. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Ob prejemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom.

(3) Nagrada bo zmagovalcu izdana s strani organizatorja najkasneje v roku 30 dni po zaključku nagradne igre.

(4) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

(5) Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.
6. člen
(izključitev odgovornosti organizatorja in tehničnega izvajalca)

Organizator in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.zniders-turizem.com, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

7. člen
(varstvo osebnih podatkov)

(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 1. odst. 4. člena teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

(2) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglaša, da se jim s strani organizatorja po pošti in drugih medijih (gsm, e—pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako da na elektronski naslov info@zniders-turizem.com pošljejo elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.
(3) Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bosta posredoval tretjim osebam.

(4) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih medijih.

(5) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da organizator uporablja osebne podatke udeležencev za izvajanje raziskav tržišča v okviru rednega opravljanja njegove dejavnosti.
8. člen
(reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@zniders-turizem.com.
9. člen
(dodatne informacije o nagradni igri)

(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Organizator ima pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

Maribor, 07.11.2016 Žnider´s d.o.o.