[zni_box title=”Turistična kmetija Lovrec” image=”/wp-content/uploads/2015/05/Turisti%C4%8Dna-kmetija-Lovrec.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/turisticna-kmetija-lovrec”]

[zni_box title=”Turizem Loka” image=”/wp-content/uploads/2015/05/Turizem-Loka.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/4668-2″]

[zni_box title=”Turistična kmetija Ramšak” image=”/wp-content/uploads/2015/06/Turisti%C4%8Dna-kmetija-Ram%C5%A1ak.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/turisticna-kmetija-ramsak/”]

[zni_box title=”Posestvo Passero Lipič” image=”/wp-content/uploads/2015/06/Turisti%C4%8Dna_kmetjia_Passero_10.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/posestvo-passero-lipic/”]

[zni_box title=”Turistična kmetija Toplak” image=”/wp-content/uploads/2015/06/Turistina-kmetija-Toplak.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/turisticna-kmetija-toplak/”]

[zni_box title=”Turistična kmetija Pri kapeli” image=”/wp-content/uploads/2015/06/Pri_kapeli_tourist_farm.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/turisticna-kmetija-pri-kapeli/”]

[zni_box title=”Turistična kmetija Pr Ambružarju” image=”/wp-content/uploads/2015/06/pr_ambru__arju_sign.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/turisticna-kmetija-pr-ambruzarju/”]

[zni_box title=”Vino & turizem Valdhuber” image=”/wp-content/uploads/2015/06/tourist_farm_valdhuber_sve__ina.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/vino-turizem-valdhuber/”]

[zni_box title=”Turistična kmetija Pri Ratu” image=”/wp-content/uploads/2015/06/Turisti%C4%8Dna-kmetija-pri-Ratu.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/turisticna-kmetija-pri-ratu/”]

[zni_box title=”Turistična kmetija Korpič” image=”/wp-content/uploads/2015/06/tourist_farm_korpi__.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/turisticna-kmetija-korpic/”]

[zni_box title=”Dujčeva domačija” image=”/wp-content/uploads/2015/06/Duj%C4%8Deva-doma%C4%8Dija.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/dujceva-domacija/”]

[zni_box title=”Turistična kmetija Druzovič” image=”/wp-content/uploads/2015/06/tourist_farm_druzovi__.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/turisticna-kmetija-druzovic/”]

[zni_box title=”Ekološka turistična kmetija Vrbnjak” image=”/wp-content/uploads/2015/06/turisticna_kmetija_vrbnjak_500x375.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/ekoloska-kmetija-vrbnjak/”]

[zni_box title=”Sončna hiša boutique hotel” image=”/wp-content/uploads/2015/07/Design_Boutique_Hotel_son__na_hi__a.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/soncna-hisa-boutique-hotel/”]

[zni_box title=”Turistična kmetija Budni” image=”/wp-content/uploads/2015/07/turisti__na_kmetija_budni.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/turisticna-kmetija-budni/”]

[zni_box title=”Domačija Firbas” image=”/wp-content/uploads/2015/07/farmhouse_firbas.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/domacija-firbas/”]

[zni_box title=”Turistična kmetija Jureš” image=”/wp-content/uploads/2015/07/Tourist_farm_Jure__.jpg” description=”Sobe in apartmaji” link=”/turisticna-kmetija-jures/”]